Kocaeli Aydınlar Ocağı Basınla Buluştu

Kocaeli Aydınlar Ocağı Basınla Buluştu   Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal ve yeni oluşan yönetim kurulu üyeleri Kocaeli basınını kahvaltı programında ağırladı.  Başkan Av. Gürkan Uysal konuşmasında; “..

Kocaeli Aydınlar Ocağı Basınla Buluştu

Kocaeli Aydınlar Ocağı Basınla Buluştu

 

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal ve yeni oluşan yönetim kurulu üyeleri Kocaeli basınını kahvaltı programında ağırladı.

 Başkan Av. Gürkan Uysal konuşmasında;

Sayın Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanım ve Basınımızın saygıdeğer temsilcileri!

Öncelikle davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tekrardan, hepiniz hoş geldiniz.

Az önce Kürşat kardeşim Aydınlar Ocağı’nın tarihçesini yani geçmişi sizlere aktardı. Ben de onun kaldığı yerden devam ederek Aydınlar Ocağı’nın geleceğini anlatmaya çalışacağım.

2 hafta önce yaptığım kongre konuşmasında birkaç hususa özellikle vurgu yapmıştım. Burada sadece ana başlıkları ile tekrar edeceğim. Bizim kendimizle alakalı ilk hedefimiz kadın üye ve yönetici sayımızı mevcut üye ve yönetici sayımızın yarı oranına getirmektir. Yine Z kuşağı olarak ifade edilen genç üye ve yönetici sayımızı artırmaktır. Aydınlar Ocağı ile alakalı ikinci önemli husus ise biz siyasi iktidarın taraftarı da değiliz muhalifi de. Biz ülkemizi alakadar eden konularda tavrımızı sadece ve sadece ilkeler doğrultusunda belirler ve ortaya koyarız. Nitekim, seçimden hemen önce yaptığımız seçim güvenliğine yönelik basın açıklamamız ile bu hususu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.

Ergenekon Destanını hepiniz bilirsiniz. Merak etmeyin hepinizin malumu olan eski Türk destanlarını anlatarak sizleri sıkmayacağım. Burada bambaşka bir hususu arz etmek için Ergenekon Destanı’na atıf yapıyorum yalnızca.

Ergenekon Destanı’nda, Çin’in baskınından sağ kurtulan iki Türk ailenin dağlarla çevrili bir alanda büyüyüp çoğalmaları ve artık oraya sığmamaları üzerine demirden bir dağı eriterek Ergenekon’dan çıkmaları anlatılır.

Bugün bizim millet olarak zihin dünyamız, tıpkı Ergenekon gibi bir takım demirden dağlarla çepeçevre kuşatılmıştır ve millet olarak ancak bu demirden dağları eritip sıkıştığımız o dar dünyadan dışarı çıkarak problemlerimizden kurtulabiliriz.

Zihin dünyamızın etrafını kuşatan bu dağlardan ilki; yanlış algılanan devlet kavramıdır. Türk milletinin devlet algısı devleti kutsallaştırmakta, onu milletin hayatını kolaylaştıracak bir araç olmaktan çıkartıp bir amaç haline getirmektedir. Bu bakış açısı nedeniyle devletin hataları görülmemekte, bilakis o hatalara taraftar olunmaktadır. Bu “kutsal devlet” anlayışı devletten menfaat temin eden bir grup gözü açığın uydurmasından başka bir şey değildir aslında. Bu menfaat grupları ne zaman akıl ve mantıkla izah edemeyecekleri bir Ali Cengiz oyunu oynasalar ve iş üstünde yakalansalar “devletin bekası” der işin içinden sıyrılırlar.

Zihin dünyamızın etrafını kuşatan ikinci dağ “Lider sevdasıdır”. Reisin, Liderin, Başkanın, Önderin, Şeyhin, Hocaefendinin sorgulanamazlığı, ona mutlak itaat edilmesi fikri Türk milletinin üretkenliğine mani olmanın yanında kendi öz kimliğine de ters düşmektedir. Çünkü Türkün mayasında isyan vardır. Türk başına buyruktur. Tarih boyunca iki yüzün üzerinde devlet yıkıp devlet kurmasının özünde bu isyankâr ruh vardır. Bu lider sevdasının bir yansıması da “kurtarıcı beklentisidir”. Milletimizin her bir ferdinin hayallerini süsleyen bir kurtarıcı, bir “Deus ex machina”, bir “Mehdi veya Mesih” vardır. Halbuki “milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.” sözünde olduğu gibi milletin problemlerini çözümü veya milletin kurtuluşu, her bir ferdin azim ve kararlılık sahibi olmasındadır. Bir kurtarıcı beklemek beyhude olacaktır.

Bir diğer dağ, söylem ve eylem uyumsuzluğudur. Uğruna insanların can verdiği toprağa denize çöpünü atan, kanalizasyonunu akıtan, sanayi kuruluşlarının kimyasal atıklarını döken bir milletiz. Ama sorsanız bu topraklar  uğruna canımızı gözümüzü kırpmadan veririz.

Bir diğer dağ, Türk Milletinin şanlı mazinin hatıralarında takılıp kalması ve bugünü ıskalamasıdır. İnsanların atalarının yaptığı güzel işlerle gurur duyması, onları örnek alması elbette tabiidir. Ama geçmişle gurur duyarken içinde yaşadığın anın görmezden gelinmesinin fayda getirdiği görülmemiştir. Konuya bir de tersinden bakalım. Bizim gurur duyduğumuz atalarımız mezarlarından kalkıp gelseler ve bizim şu anki halimizi görseler, acaba onlar da bizimle gurur duyarlar mıydı? Geçmişte yaşamanın, geçmişi efsaneleştirmenin kimseye bir faydası yok. Bizler artık kendi destanımızı yazmak zorundayız.

Anayasa hukukunda “Yeni Kuşaklar Teorisi” diye bir kavram vardır. 19. yüzyıl ABD Başkanlarından Thomas Jefferson’un ortaya attığı bu teoriye göre “Eski kuşakların iradesi yeni kuşakları bağlamaz. Çünkü yeryüzü nimetlerinden toprağın altındaki ölüler değil, üstündeki diriler istifade ederler.”

 Kur’an’da Bakara suresinde tekrarlayan bir ayette şöyle der;

“Tilke ummetun kad ḣalet(s) lehâ mâ kesebet velekum mâ kesebtum”

“Onlar bir ümmetti, gelip geçtiler. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız size..”

***

Alfred Nobel, dinamiti icat ettiği zaman bu buluşunun insanlığa faydalı olmasını arzu ediyordu. İnsanların icadını birbirlerini öldürmek için kullandıklarını görmenin üzüntüsüyle kahrından öldü adamcağız.

İslam, milliyetçilik, kapitalizm, komünizm, sosyalizm, devrimcilik vb. bütün ideolojiler doğru insanlar tarafından savunulduğu zaman insan hayatına anlam, değer ve fayda sağlarlar. İnsan hayatına anlam, değer ve fayda sağlayan bu ideolojiler, temel insani değerleri taşımayan insanların hayatlarında sadece birer cinnet vasıtasına dönüşmektedir. O nedenle iyi insan veya sufilerin bin yıldır ifade ettiği gibi kamil insan olmadıktan sonra hangi dünya görüşüne sahip olduğumuz da hiçbir anlam ifade etmemektedir.

***

Aydınlar Ocağı olarak bizim yegane amacımız, dünya görüşü ne olursa olsun iyi insanlardan, hani o Amerikalıların “Worldclass” dediği global kalitede iş yapan insanlardan oluşan bir toplum meydana getirmektir.

Bugün bizim milliyetçilikten anladığımız da, yapmayı amaçladığımız şey de Türk standartlarının üzerinde yaşamak ve bu milleti Türk standartlarının üzerinde yaşatmaktan başka bir şey değildir.

Bu amaç uğruna çıktığımız yolda, siz değerli basın mensuplarımızın dostluğunuza ve desteğinize talibiz.

Bu arada, ülkemizde gazetecilik mesleğini yürütenlerin sahip oldukları sorunların farkındayız. Yargı sisteminin gazeteciler üzerinde Damokles’in kılıcı gibi sallandırıldığını görmekteyiz. Yine özellikle yerelde gazetecilik faaliyetlerinin ekonomik sıkıntılar içerisinde yürütüldüğünün de bilincindeyiz. Bu noktada da Sayın Başkanımla süreç dahilinde iletişimde kalmak ve siz gazeteci dostlarımıza dostluğumuzu göstermek konusunda kararlı olacağız.

Dostluğunuzu göstererek davetimize icabet ettiğiniz ve bu güzel Mayıs sabahında soframıza konuk olduğunuz için her birinize bir kez daha ben ve yönetim kurulum adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Birkaç satır duygularını paylaşmak isterse, beklentilerini ve değerlendirmelerini almak üzere hepinizin adına Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sn. Cemal Kaplan’ı da kürsüye davet etmek isterim, buyursunlar.” 

Kocaeli Aydınlar Ocağı yeni yönetim kurulu:

  1. GÜRKAN UYSAL (LL.M)

 Gürkan UYSAL, 1983 yılında Tokat Erbaa’da dünyaya geldi. İlkokulu Ankara’da, ortaokulu Bitlis/Tatvan’da, liseyi Bursa’da okudu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi, 2003 yılında bu okulu terk edip Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve lisans eğitimini bu okulda tamamladı. Yüksek lisansını Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde tamamlayan Uysal, Kocaeli Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. 2013’den beri Kocaeli’de yaşamakta, serbest avukatlık ve arabuluculuk yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ

1) Katılım Bankacılığı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.

2) Tayyip Erdoğan Sonrası Türkiye, Melekler Yayıncılık, Kocaeli, 2020.

3) Türk’ün Ustalarla İmtihanı, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, İstanbul, 2023.

 İDRİS TÜRKTEN

 İdris Türkten 1 Aralık 1949 tarihinde Tokat / Artova’da dünyaya geldi. Yıllardır Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın internet sitesini hazırlamaktadır. Emekli olan İdris Türkten, evli ve üç çocuk babasıdır.

ŞEREF GÖNENLİ

 1974 yılında Burdur’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Pek çok özel şirkette hukuk danışmanlığı yapmıştır. Şu an serbest avukatlık yapmaktadır. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2014’te beri Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın faaliyetlerine katılmakta ve 2019’dan bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Burdurlular Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Belediyelere hukuk eğitimleri vermektedir. SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarına yönelik yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır. E             vli ve bir çocuk sahibidir.

PROF.DR. SERDAR FİLİZ

18 Ocak 1967 Kırşehir doğumludur. Uzmanlık eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Histoloji Ve Embriyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

DOÇ.DR. TAHİR SERKAN IRMAK

26.10.1972 Trabzon doğumludur. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisansını Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde; ikinci yüksek lisansını Tokyo Üniversitesi, Deprem Araştırma Departmanı, Deprem Bilgilendirme Merkezi’nde; Doktora eğitimini Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünde; Post Doktora eğitimini ise Almanya’da Alman Coğrafi Araştırma Merkezi’nde tamamlamıştır. Halen Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, Sismoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç.Dr. Tahir Serkan IRMAK, bir çocuk babasıdır.

HİKMET BALTACI

 Hikmet Baltacı 27 Haziran 1980 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Enerji Ana Bilim Dalı mezunudur. Mesleği teknik öğretmenliktir. 2017’den beri Kocaeli Aydınlar Ocağı üyesi olan Hikmet Baltacı, evli ve iki çocuk babasıdır.

 FAZIL TAŞ

 Fazıl Taş 30 Nisan 1986’da İzmit’te doğdu. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programlama ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültelerinden mezun olmuştur. Emlak danışmanlığı yapmaktadır.

ŞENOL KARAMUS

 Şenol Karamus, 2 Eylül 1979 Trabzon / Akçaabat doğumludur. İş insanı olan Şenol Karamus, turizm, ulaşım ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şu ana kadar yurt içi tur organizasyonlarımızda ciddi katkıları olmuştur, bundan sonraki organizasyonlarımızda da katkısını devam ettirecektir.

NİLAY ULUSOY

 Nilay Ulusoy, 7 Mayıs 1999 Eskişehir doğumludur. Lisans eğitimini İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ise İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kendisi klinik psikologdur. Kocaeli Aydınlar Ocağı’na kendisiyle birlikte üye olan değerli kardeşim Av. Rıdvan Can Erdem’le nişanlıdır. Yaz için düğün hazırlığı yapan bu kardeşlerimize şimdiden mutluluklar diliyorum.

GÖKHAN ÖNAL

 Gökhan Önal 5 Ekim 1990 Tokat / Erbaa doğumludur. İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü mezunudur. Halen Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan Gökhan Önal evli ve 2 çocuk babasıdır.

FATİH KÜRŞAD ATALAY

 Fatih Kürşad ATALAY 5 Haziran 1997 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Kendisi Tonyalıdır. KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Hali hazırda avukatlık stajı devam etmektedir.

SALİH IŞIK

 Salih Işık, 17 Ağustos 1975 İzmit doğumludur. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans mezunudur. Asıl mesleği gemi kaptanlığı olan Salih Işık şu an liman yöneticiliği yapmaktadır. Kendisi evli ve 2 çocuk babasıdır.

YUNUS BATMAZ

 Yunus Batmaz 27 Temmuz 1981 İstanbul doğumludur. Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında çalışmaktadır. Aynı zamanda 2 yıldızlı dalgıç, lisanslı futbol ve voleybol oyuncusudur.

MUSTAFA ÇALIM

 Mustafa Çalım, 3 Şubat 1985 Çankırı doğumludur. İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi mezunudur. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık teknikeri olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kocaeli Şube Sekreterliği, Kocaeli Çankırılılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kulüp Başkanlığı yapan Mustafa Çalım evli ve 1 çocuk babasıdır.

ŞEVVAL GÖNENLİ

 Şevval GÖNENLİ, 2004 Kocaeli doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Derince’de tamamlamıştır. Şu an Kocaeli Üniversitesi Fizik Bölümü birinci sınıf öğrencisidir. 2018’den beri Aydınlar Ocağı’nın faaliyetlerine katılım gösteren Şevval Gönenli, 18 yaşını doldurmasıyla birlikte resmi üye olmuştur. Sanatın her alanına ilgi duymaktadır. Piri Reis ilkokulunda öğrenciyken okul folklor ekibinde yer almış ve ekibi Kocaeli il birincisi olmuştur.

 ABDÜLKADİR TİRYAKİ

Abdülkadir Tiryaki 23 Mayıs 1984 Erzurum doğumludur. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi mezunudur. Asıl mesleği olan harita mühendisliğinin yanında sigorta acenteliği ve gayrimenkul değerleme eksperliği yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İRFAN TÜRKMEN

İrfan Türkmen 22 Nisan 1980 İzmit doğumludur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Sosyologdur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yöneticilik yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

NAİL BAKİ

 Nail Baki, 20.03.1971 Kocaeli doğumludur. ODTÜ’de İngilizce hazırlık okuduktan sonra lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi BTH Enstitüsü Avrupa Birliği Ekonomisi Dalında yüksek lisans yapmıştır. 1997-2004 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde proje koordinatörlüğü, 2005-2008 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi AB ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2008’den bu yana Name Proje Danışmanlık Şirketi’nin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 ALPAY ÇETİN

7 Haziran 1993 Aydın doğumludur. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İnfaz koruma memuru olarak görev yapmaktadır. Evlidir.

 SEMA TAMAY

 Sema Tamay, 27 Haziran 1980 İzmir doğumludur. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Mali Müşavir olan Sema Tamay, aynı zamanda Kocaeli Adli Yargı Bölgesi’nde bilirkişilik yapmaktadır.

 

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

 

 BAŞKAN                                                : AV. GÜRKAN UYSAL (LL.M)

 

BAŞKAN VEKİLİ                                   : AV. ŞEREF GÖNENLİ

 

İDARİ İŞLER                                          : İDRİS TÜRKTEN                                  &             SALİH IŞIK

 

MALİ İŞLER                                           : HİKMET BALTACI                              &             ŞENOL KARAMUS

 

EĞİTİM, AR-GE                                    : DOÇ.DR. TAHİR SERKAN IRMAK     &             ŞEVVAL GÖNENLİ

 

SOSYO KÜLTÜREL FAALİYETLER      : GÖKHAN ÖNAL                                 &             MUSTAFA ÇALIM

 

MEDYA TANITIM                                : YUNUS BATMAZ                               &             NİLAY ULUSOY

 

DIŞ İLİŞKİLER                                       : PROF.DR. SERDAR FİLİZ                   &             STJ.AV. FATİH KÜRŞAD ATALAY

 

Program basınla sohbet ve fotoğraf çekimleriyle sona erdi.

Adalet Medya Grubu olarak Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkan ve yönetimine teşekkür ederiz.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL