“Sürdürülebilir eşitlik politikaları şarttır”

Kadın Çalıştayı’nda kapanış bildirgesi deklare edildi:   Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın kapanış bildirgesinde “Covid-19 sürecinde kadın ve kız çocuklarına şiddet gözle görülür şekilde arttı. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek de kadının..

“Sürdürülebilir eşitlik politikaları şarttır”

Kadın Çalıştayı’nda kapanış bildirgesi deklare edildi:

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın kapanış bildirgesinde “Covid-19 sürecinde kadın ve kız çocuklarına şiddet gözle görülür şekilde arttı. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek de kadının istihdama ve sosyal yaşama katılmasını güçleştiren eşitsizlikleri katladı” denildi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in ekibiyle birlikte ev sahipliği yaptığı iki gün süren Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı sonuç bildirgesinin deklare edilmesiyle sona erdi. İki gün boyunca yerel yönetimlerin kadın politikaları, kadın istihdamı, kadın-erkek cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının, planlanan projelerin ve önerilerin konuşulduğu çalıştay, kadınların yaşam koşullarının yükseltilmesi için atılacak adımların belirlenmesi ve işbirliği kararlarıyla tamamlandı.

KAPANIŞ BİLDİRGESİ OKUNDU

Şiddetsiz bir toplum için neler yapılabilir, yerelden ne tür politikalar üretilebilir, üretilen politikalar nasıl uygulanabilir örnekler ve tartışmaların yaşandığı oturumların ardından kapanış bildirgesi okundu. Moderatör Doç. Dr. Nuran Belet tarafından okunan ortak bildirgede şu ifadelere yer verildi: “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzalayan belediyeler İzmit Belediyesinin ev sahipliğinde bir araya gelmiş. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, kadın istihdamı, kadın politikaları çalıştayı düzenlemiştir.

COVİD SÜRECİNDE ŞİDDET ARTTI

Çalıştay kapsamında 30’dan fazla belediyeden gelen katılımcıya toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası hukuki çerçeve konusunda eğitici eğitimi sağlanmış, Türkiye’den ve Avrupa’dan iyi uygulama örnekleri incelenmiştir. TKDF Acil Yardım Hattı verilerine göre Covid-19’un görülmeye başladığı Mart 2020 tarihi itibariyle kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddette gözle görülür artış mevcuttur.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLİNCE

Bununla beraber Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, kadının istihdama ve sosyal yaşamın her alanına katılmasını güçleştiren eşitsizlikleri katlamıştır. Merkezi politikalar, kadınların ihtiyaçları, taleplerini ve önceliklerini dikkate alan politikalar üretmekten acizdir. Bu çalıştay yerel politikaların bir bütün olarak cinsiyet eşitliği perspektifiyle oluşturulması gereğinden yola çıkarak düzenlenmiştir.” Kapanış bildirgesinin son bölümünde ise sonuç önerileri şu şekilde sıralandı:

SONUÇ ÖNERİLERİ:

“-TKDF ve belediyelerin işbirliği esas olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının yerelde kurumsallaştırılmasını hedeflemektedir.

-Yerelde kadınların talepleri, öncelikleri, ihtiyaçları ve yaşadıkları sorunlar birbirinden farklıdır. Çalıştaya katılan belediyeler bu farklılıkları dikkate alan ve cinsiyet eşitsizliğini önlemeye yönelik bir perspektif oluşturmanın önemi konusunda hemfikirdir.

-Belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı oluşturması ve/veya mevcut planların kurumsallaşması, eşitlik politikalarının sürdürülebilir olması için şarttır.

-TKDF aile içi şiddette son acil yardım hattı, kadın ve kız çocuklarına yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler sunmakta. Bu hizmetler kapsamında çok farklı paydaşlar ile risk altındaki kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işbirliği yapmaktadır.

-TKDF ve çalıştaya katılan belediyeler toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin bütünsel bir yaklaşım gerektirdiğinden hareketle, acil yarım hattının yerelde yaygınlaştırılması ve şiddete uğramış ya da risk altındaki kadın ve kız çocuklarına yönelik kapsayıcı hizmetler sunulması konusunda birlikte hareket edeceklerdir.

-Ortak görüşlerin ve iyi uygulama örneklerinin yer aldığı çalıştay sonuç kitapları, kaynak kitap olarak kullanılması amacıyla belediyelerle ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

-Eşitliğin yerelden başladığı bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Ve olmazsa olmazımız; İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz.”

 

 

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL