6.ICEES GTÜ ev sahipliğinde başladı

Deprem ile ilgili her şey GTÜ’de konuşulacak ‘Afetlere Hazırlık Yılı Kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler’ ve ‘Sismik Dirençlilik’  temaları ile 6.ICEES GTÜ ev sahipliğinde başladı. Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği..

6.ICEES GTÜ ev sahipliğinde başladı

Deprem ile ilgili her şey GTÜ’de konuşulacak

‘Afetlere Hazırlık Yılı Kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler’ ve ‘Sismik Dirençlilik’  temaları ile 6.ICEES GTÜ ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen, Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (6.ICEES) Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde, GTÜ Kongre Merkezi’nde başladı. 13- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında devam edecek olan konferansın açılışına Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK,  GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin ÇİFTÇİ, Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Bilge SİYAHİ, İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilcilik Başkanı Ahmet KADI, GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent AKBAŞ, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

“Afetlere Hazırlık Yılı Kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler” ve “Sismik Dirençlilik” temaları ile belirlenen konferansta ayrıca afet yönetimi ve risk, geooteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, tarihi yapılar, erken uyarı sistemleri, yapısal sağlık izlemesi, deprem yönetmelikleri, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı vb. bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar gerçekleşecek. Yurt dışından katılımcıların çevrim içi, yurt içindeki katılımcıların ise yüz yüze katılacağı konferans, 3 gün boyunca sürecek.

 “İLERİ DÜZEYDE MÜHENDİSLİK GEREKLİ”

GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent AKBAŞ’ın açılış konuşması ile konferans başladı. Konuşmasında AKBAŞ, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen, Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı’nın bu yıl 6’ncısının GTÜ’de gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şehirlerin megapollere dönüşmesinin ileri düzeyde mühendislik bilgilerine olan gereksinimi artırdığını söyledi. Türkiye coğrafyasında yaşanan tüm afetler, kentsel sorunların,  deprem ve yapı mühendisliği alanındaki çalışmaların hızını artırdığını belirtti. Bu nedenle konferansın bu yıl ana temasının “Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler ” ve “Sismik Dirençlilik olarak belirlenmesinde etkili olduğunu söyledi. Konferansta 120’den fazla sözlü sunum, 20’den fazla poster sunumun gerçekleşeceğini ifade etti.

 

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Bilge SİYAHİ tarafından yapılan konuşmada ise;  bu konferanslarla tüm disiplinlerden depremle ilgili araştırmacıların bir araya getirilerek depremle ilgili olumsuzlukları en aza indirmenin amaçlandığı vurgulandı. SİYAHİ, ev sahibi GTÜ akademisyenlerine ve katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Açılışta konuşan Gebze Ticaret Odası(GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER;  oda olarak uzun yıllardır afetler ve özellikle deprem konusunda farkındalık yaratabilmek için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.  ÇİLER, oda olarak ellerinden geldiği kadar afet yaralarını sardıklarını belirterek henüz gerçekleşmeden afetler için gereken bilimsel önlemlerin alınmasının önemine değindi.  Sanayiye yönelik afet riskleri ve önlemlerden söz etti. Afet Gönüllüleri olmak için çalışma başlattıklarını belirtirken, akıllı şehirler vurgusu yaptı.

AKADEMİ YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Açılışta konuşma yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan büyük ve önemli organizasyona Gebze Teknik Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Aslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “1999 Kocaeli depremiyle birlikte GTÜ’de Deprem ve Yapı Mühendisliği lisansüstü programlarının açılması ile başlayan çalışmalar bugün 150’den fazla lisansüstü öğrenci, 250’den fazla lisans öğrencisiyle İnşaat Mühendisliği çatısı altında devam etmektedir. Bölgemizin ve ülkemizin deprem mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan çalışmalarına akıllı şehirler, yapısal sağlık izlemesi, erken uyarı sistemleri, depreme dayanıklı yapılar, sismik tehlike ve risk, altyapı mühendisliği, kıyı ve liman mühendisliği, tsunami tehlike ve risk değerlendirmesi, geoteknik deprem mühendisliği, sensör geliştirme vb. konularda avrupa birliği projeleri ve ulusal destekli projeler ile devam edilmektedir.

Ülkemizde ve bölgemizdeki şehirlerin her türlü inşaat mühendisliği yapılarına (yüksek yapılar, köprüler, sanat yapıları, otoyollar, barajlar, termik ve nükleer santraller, içme suyu ve kanalizasyon hatları, tarihi yapılar, vb.) olan ihtiyacı ve bu yapıların deprem, sel, rüzgâr, heyelan vb. tehlikeler gerçeği göz önüne alınarak tasarlanması, uygulanması ve kontrolü sırasında ihtiyaç duyulabilecek ulusal bir test merkezine olan gereksinim ise her geçen gün daha da artmaktadır.

Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafyada yaşanan tüm afetler (depremler, sel, taşkın, heyelan, fırtına, terör, vb.), hızla artan nüfus, kentlere göç ve sürekli yeni yerleşim alanlarının oluşturulması, mevcut yerleşim alanlarının yenilenmesi ve kentsel dönüşüm projeleri, mühendislik yapılarında yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanmasındaki hızlı gelişmeler, artan yapı stoku ve yüksek yapı sayısının giderek artması bu ihtiyacı daha da hızla arttırmaktadır.

Ancak bunlardan daha da önemlisi, endüstri kuruluşları ve katma değer yaratan üreticilerin hem ürün testleri için deprem simülasyon laboratuvarları hem de gayrimenkul yatırımlarının deprem riskini azaltıcı bilgi sağlayan kaynaklara ihtiyaç duymaktadır.

1999 depremi göstermiştir ki deprem ve diğer afetler konusunda ülkemizde sürdürülebilir eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gereklidir. Bu anlamda geleceğe hitap edecek şekilde profesyonel hizmet verecek, çok kapsamlı ve bütünleşmiş eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüleceği bir deprem ve yapı mühendisliği laboratuvarına ihtiyaç bulunmaktadır.

MARTEST PROJESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Deprem ve yapı mühendisliği alanındaki çalışmalarda öncü olmak isteyen üniversitemizin deprem ve yapı mühendisliği alanındaki yukarıda saydığım amaçlarla laboratuvar ihtiyacını gidermek üzere Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği, MARTEST, projemizin MARKA-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli fizibilite çalışmaları bitmiş olup, yer tespiti yapılmıştır. Bu proje için uluslararası destek çalışmalarımız da devam etmektedir. Merkez tamamlandığında; Deprem Mühendisliği, Yapıların Sismik Değerlendirmesi, Deprem Tehlike ve Risk Analizi, Deprem Erkan Uyarı ve Acil Müdahale Sistemleri, Performansa Dayalı Tasarım, GNSS ile Yer Hareketlerinin İzlenmesi, Sarsma Tablası ile Tam Dinamik Deneyler, Yapı Malzemeleri, Yapısal Sağlık İzlemesi, Beton Teknolojisi, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Zemin Davranış Analizi, Kıyı ve liman mühendisliği, Tsunami tehlikesinin değerlendirilmesi ve risk azaltma stratejilerinin geliştirilmesi konularında hizmet verilecektir.

Afetler ve afet zararlarının azaltılmasında yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması konularında ileri düzey çalışmalara hep destek verdik, destek vermeye ve öncü olmaya da devam edeceğiz.”

“GÜVENLİ KONUT BİLİNCİ ÖNEMLİ” 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ, ülkemizin deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olduğunu belirterek GTÜ ve diğer araştırma kuruluşlarının depremle ilgili büyük çabaları olduğunu ve bunları takdir ettiğini söyledi. Belediyelerin bu yönde yaptığı çalışmalardan bahseden BÜYÜKGÖZ, kentsel dönüşümünün önceliğinin toplum nezdinde, güvenli bir konut algısına dönüşmesi bu gerekliliğin kabul edilmesi ve topluma “önce güvenli konut” söyleminin tüm kuruluşlar tarafından anlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Gebze kaymakamı Mustafa GÜLER ise binaların yönetmeliklere uygun yapılmasının öneminden ve yönetmeliklerin kamuoyunda yaptırımının tavizsiz sağlanmasının gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı afetlere hazırlık eğitim yılı olarak ilan edildiğini belirterek kamu kurum kuruluşlarında gereğinin yapıldığını ifade etti. Konferansın açılışında konuşan 17 Ağustos’ta sonra Kocaeli’nde ve ülke genelinde çok yol kat edildiğini ifade eden Çakmak, büyükşehrin deprem bilincini pekiştirmek için yaptığı çalışmalardan söz etti. Binaların deprem standartlarına uygun yapılması mevcudun uygun standartla dönüştürülmesi ile ait tüm zemin verilerinden oluşan bilgi bankası oluşturulması, buna yönelik tüm kentte farkındalığı artırmak için çalışmaların önemle yürütüldüğünü söyledi. Sismoloji İzleme ve Deprem Müdürlüğünün faaliyete geçtiğini, SEKA Parkta bu konuda çeşitli eğitimlerin verildiği, GTÜ ile Türkiye’de bir ilk olan afet etkilerinin azaltılması akıllı şehirler projelerinin sonucunda, deprem erken uyarı sistemlerinin oluşturulduğunu,  AFAD ile birlikte çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının ivedilikle devam ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından panellere geçildi.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL